Кыргызча   РусскийТест


1. Кыргызстандын фаунасында омурткалуулардын канча түрү кездешет?


2. Кыргызстанда канаттуулардын канча түрү бар?


3. Биздин өлкөдө балыктын канча түрү бар?


4. Кыргызстандын кайсы жаныбарлары “Кызыл китепке” киргизилген?


5. Кайсы жаныбарлар кышында чээнге кирет?


6. Жалпы канаттуулардын балдарын кантип аташат?


7. Жапайы койдун ургаачысын эмне дейт?


8. Бугунун ургаачысы кантип аталат?


9. Эликтин мүйүзү барын кантип аталат?


10. Жалпысынан тоо жаныбарлары кантип аталат?


11. Кыргыз жылнаамасында кайсы айлар тоо жаныбарларынын аты менен аталат?


12. «Ак кеме» чыгармасында кайсы жаныбар жөнүндө баяндалат?