Кыргызча   Русский


3. Окуп түшүнүү


а) Сөздөрдүн котормосун билип алгыла

кут болсун  – поздравляю, пусть исполнится все сказанное
бейкут күнүң  – счастливые дни, хорошие дни
ай мончоктой  – красивый, прелестный
кемибеген  – быть в достатке, быть щедрым
кенен  – широкий, щедрый, добрый 

б) Батаны окуп, маанисин түшүнүп алгыла

Тушоо кесүүдөгү бата

Тушоо тоюң кут болсун!

Бейкут күнүң көп болсун

Ай мончоктой алтын бол!

Күн мончоктой күмүш бол!

Келечекке терең бол!

Кемибеген кенен бол!

Басаар жолдо чарчабай,

Бардыгына кенен бол!

Оомиин!в) Батаны толуктагыла

Тушоо тоюң кут болсун!

Ай мончоктой алтын бол!

Келечекке терең бол!

Басаар жолдо чарчабай,

Оомиин!

Колдонулуучу сөздөр: Бейкут күнүң көп болсун, Бардыгына кенен бол!, Кемибеген кенен бол!, Күн мончоктой күмүш бол!
г) Суроолордун туура жообун тексттен тапкыла

1. Тушоо тою качан өткөрүлөт? -
2. Наристенин бутундагы тушалган жипти ким кесет? -
3. Тушоо той кандай майрам? -
4. Тушоо той эмне менен коштолот? -


Керектүү жооптор:

1. Кыргыз элинин салттарынын эң негизгилеринен болгон тушоо кесүү ырымы да үй-бүлөлүк майрамдардын бири болгон.

2. Той наристе биринчи кадамын таштап, там-туң баса баштаганда өткөрүлөт.

3. Биринчи келген бала кесет жана баш байгени алат. Ал эми калгандары ирети менен байгелерин алышат.

4. Той ар кандай оюн-зооктор менен коштолот.

Колдонулуучу сөздөр: 3, 4, 2, 1