Кыргызча   РусскийТест


1. Мамлекеттик гимнибиздин сөзүн кимдер жазган?


2. КРнин Герби качан кабыл алынган?


3. КРдин Мамлекеттик Гимнинин музыкасын жазган композиторлор.


4. Туунун негизги белгилери.


5. Гербдин негизги идеясы.


6. Кыргызстандын канча облусун билесиңер, атап бергиле.


7. Төмөнкү сүйлөмдү толуктагыла.
“Сансыз кылым ......... ........... ,


8. КРдин символу кайсы?


9. Белгиленген сөздүн синонимин тапкыла
Туулуп өскөн жериң сенин Ата журтуң.