Кыргызча   Русский


4. Көрүп түшүнүү


а) «Ак кеме» көркөм тасмасын көрсөтүү жана анын негизинде ой бөлүшүү.

 

 

б) Фильмдин «Бугу эне» уламышына байланыштуу эпизодун жана көл жээгине “Ак кеменин” сүзүп келе жаткан эпизоддордун көргүлө.в) Өзүңдү текшер


1. «Ак кеме» көркөм тасмасы кайсы жазуучунун чыгармасынын негизинде тартылган?


2. «Ак кеме» көркөм тасмасынын режиссёру ким?


3. Бала ак кемени эмнеге күтөт?


4. Момун ата балага ким болот?


5. Бала «Бугу эне» жөнүндөгү уламышты кимден укту?


6. Бала Бугу энеден эмне сурады?