Кыргызча   Русский


1. Угуп түшүнүү


Дүйнөнүн кереметтүү жерлери

а)  Бул кызыктуу маалымат экен

          2002-жылы New Open World Сorpоration коммерциялык эмес уюму тарабынан долбоор ишке киргизилген. Бул долбоордун максаты азыркы мезгилдеги дүйнөнүн жети кереметин аныктап чыгуу болгон. Долбоор боюнча архитектура жана табигый кереметтерди өз-өзүнчө аныктамак болот. Ошентип, 2007-жылы 7-июлда дүйнөгө атагы чыккан алты курулуш жана Христостун статуясы дүйнөнүн кереметтүү жерлери деп таанылды.

 

 

 б)  Сөздөрдү өздөштүрүп алгыла

уюм – организация
долбоор                 – проект 
кереметтер – чудо
аныктоо                 – определять
даңк – слава, здесь: прославленный

 

 

 

в) Азыркы мезгилде таанылган Дүйнөнүн жети кереметин билип алалы

1. Улуу Кытай дубалы

2. Христостун статуясы

3. Колизей

4. Тадж-Махал

5. Чичен-Ица

6. Мачу-Пикчу

7. Петра

 

Кереметтүү жерлер жайгашкан өлкөлөрдү эсиңерге туткула

1.Улуу Кытай дубалы – Кытайда

2. Христостун статуясы – Рои-де-Жанейродо

3. Кализей – Италияда

4. Тадж-Махал – Индияда

5. Мачу-Пикчу – Перуда

6. Петра – Иорданияда