Кыргызча   Русский


3. Алым сабак сүйлөшүү


a) Чоң атанын батасын көркөм окугула

Жүзүң суудай тунук болсун,

Өмүрүң суудай узун болсун.

Атаңдын эмгегин,

Эненин мээнетин акта

Оомийин!а) Жети атаңдын атын айт

1-бала:
Жети атаны саноодо,
Өз атаң менен чоң атаң,
Канчанчы болот санап бер.
2-бала:
Биринчи болот .
Экинчи болот .
1-бала:
Үчүнчү атаң “ ” дейт,
Төртүнчү атаң “ ”дейт.
2-бала:
Бешинчи атаң “
Атасаң атын угамын.
1-бала:
Алтынчы атаң “ ” да,
Жетинчиси “ ” да.
Эч биринен жаңылбай,
Бардыгын билет бекенмин.
Жалпы:
Жети атаны билдирүү,
Бабалардын тилеги.
Бизге мурас калтырган,
Наркын баалай жүрөлү.

Аман Карымшаков

Колдонулуучу сөздөр: баба , ата , чоң ата, буба , жете , жото , кубар